قابل توجه دانشجویان ممتاز کارشناسی

به اطلاع دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی در هر ورودی می رساند در صورت درخواست اعمال امتیاز رتبه برتری در مقطع ارشد با به همراه داشتن فرم تائید رتبه اول در صفحه 513 دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی (شماره 2) و تکمیل فرم تا تاریخ 27 شهریورماه به واحد آموزش تحویل نمایند تا اقدامات لازم جهت ثبت در سامانه انجام شود.

خلاصه ای از شرایط و ضوابط مربوط به آئین نامه فوق در بند (و) صفحه 15 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ( شماره 2) این آزمون درج شده است.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس