اطلاعیه حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان حذف و اضافه و انتخاب واحد از روز سه شنبه 23 الی 26 شهریور ماه می باشد.

در صورت مراجعه بعد از این زمان انتخاب واحد انجام نمی گردد.
نحوه حذف و اضافه :
1-منوی ثبت نام
2-عملیات ثبت نام
3-ثبت نام اصلی
4-انتخاب هر درس به صورت تکی
5-اعمال تغییرات
جهت دریافت برگه انتخاب واحد از گزارش 77 اقدام نمایید.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس