پرسشنامه سلامت روان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت پرکردن پرسشنامه سلامت روان تا تاریخ 7 مهرماه به سایت ذیل مراجعه نمایید:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لازم به ذکر است فرم پرشده از طریق دانشگاه دریافت می گردد و در پرونده درج میگردد.

در صورت عدم تکمیل پرسشنامه پرونده دانشجو به مرکز ارجاع داده خواهد شد.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس