فرم های آموزش

فرم های مورد نیاز آموزش:

 • دفترچه كارورزي موسسه(دانلود)
 • شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی پیوسته-ناپیوسته معماری(دانلود)
 • فرم پذیرش و معادل سازی واحدهای قبول شدگان مجدد در آزمون سراسری(دانلود)
 • فرم تکدرس(دانلود)
 • فرم درخواست كارورزي(دانلود)
 • فرم مهمان(دانلود)
 • فرم نمره پروژه حسابداری(دانلود)
 • فرم نمره پروژه کارشناسی برق و کامپیوتر(دانلود)
 • فرم نمره كارورزي و پروژه كارداني(دانلود)
 • فرم نمره طرح نهایی معماری ناپیوسته(دانلود)
 • فرم نمره كارورزي(دانلود)

 

فرم های مورد نیاز پایان نامه ارشد:

 

 

فرم های مورد نیاز حوزه مالی:

 • شرایط عمومی و آموزشی(دانلود)
 • نحوه ثبت نام در پورتال(دانلود)
 • دستورالعمل ورود به پورتال دانشجویی(دانلود)
 • انواع وام های دانشجویی(دانلود)
 • وام شهریه(دانلود)
 • فرآیند پرداخت وام(دانلود)
 • شرایط ضمانت و تعداد ضامنین  و مدارک(دانلود)(دانلود)
 • سند تعهدنامه دانشجویی(دانلود)
 • فرم سند تعهدنامه دانشجویی(دانلود)
 • آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی(دانلود)
 • نحوه بارگذاری مدارک و مستندات وام هادر سامانه فاز2(دانلود)

 

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس