اطلاعیه آموزشی-قطعی سامانه یا برق در زمان برگزاری امتحان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به برگزاری امتحانات این ترم در سامانه جدید امجد به آدرس https://lms.jde.ir/login , در صورت قطعی سامانه یا برق در زمان برگزاری امتحان, دانشجو باید درخواست کتبی خود را به اداره آموزش تحویل داده و در زمان هماهنگ شده, امتحان مجدد به صورت حضوری در دانشگاه از دانشجو گرفته خواهد شد.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس