قابل توجه دانشجویان (اطلاعیه شهریه)

اطلاعیه مهم(قابل توجه دانشجویان بدهکار):

 

با توجه به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 01-1400 به صورت مجازی،کلیه دانشجویان جهت ورود به پورتال امتحان بایستی نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود با هماهنگی مالی داخلی 122 تا قبل از امتحانات اقدام نمایند. در صورت باز نشدن صفحه امتحانات به دلیل بدهکاری، عواقب آن به عهده دانشجو می باشدو دانشگاه هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد.

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس